Links 

The homepage of the "A Song for Bayes" arrangment

The homepage of the choir vox11 including music samples

Bayes net - understood as cognitive support

 

Gule lapper bruger vi tit & ofte til at håndtere vores for dårligt dimensionerede Gule lapper - huskesedlerkorttidshukommelse.

Vi kan ikke huske 2-4 ting, som vi skal kunne genkalde 5 minutter efter, hvorfor vi skriver det ned på gule lapper, som en udvidelse af hukommelsen.

Bayesianske net kan kompensere for tilsvarende kognitive mangler. Blot når det gælder evnen til at ræsonnere inden for områder, hvor der er mange betingede sandsynligheder på spil.

En virkelig case - pensionsrådgivning
Den anden dag havde jeg møde med min bankrådgiver ang mine pensioner.

Det er en venlig og ikke særlig sælgende rådgiver, så vi fik igen en god dialog omkring min pension.

Der er meget at snakke om fordi der er mange forhold, som kan tages med i betragtningen, når en pensionsopsparing skal skrues sammen.

Eksempelvis

  • Hvilke ønsker har jeg til pensionens niveau og hvornår vil jeg pensioneres?
  • Hvilke forventninger har jeg til de makroøkonomiske betingelser de næste 10-20 år?
  • Hvilke forventninger har jeg til min egen økonomiske indtjening de næste 10-20 år?
  • Har jeg en interesse i at bruge tid på at pleje min pensionsportefølje?

Der er flere og det bliver "pensionsportefølje management" ikke lettere at forstå.

Der er tale om betingede sandsynligheder, hvor spørgsmålet er

Hvilken investeringsstrategi skal jeg vælge, givet at jeg har visse forventninger til den makroøkonomiske udvikling, min egen privatøkonomi og min egen interesse i at bruge tid på at forvalte min pensionsportefølje?

Bare sætningens længde indikerer at det her er komplekst.

Formelt formuleret er spørgsmålet opskrevet

P(Investeringsstrategi | Makroøkonomisk udvikling, privatøkonomi udvikling, interesse i portefølge varetagelse)

Fordi det er komplekst underviser en bankrådgiver gerne i emnet og nu om dage skal kunden også underskrive en erklæring om at han/hun har modtaget kvalificeret rådgivning. Endvidere kan banken tilbyde en "tunnel", en række spørgsmål, som man besvarer og så drager programmet investeringsstrategien ud af svarerne.

Det bayesianske alternativ er et net, hvor kunden kan undersøge, hvilken vægt forskellige faktorer spiller for rådet om investeringsstrategi ved at tildele faktorerne forskellige værdier.

Hermed kan kunden selv gennemskue faktorernes betydning og forstå, hvilke faktorers, som der virker hvorledes.

Investeringsstrategi modelleret i et bayesiansk net

Således kan bankkunden være bedre klædt på til sådanne beslutninger.

Dette eksempel kan afprøves på Song.bayesian.net - her!(sitet er på engelsk!)